'Εκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο, 2012
'Εκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο, 2012
'Εκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο, 2012
'Εκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο, 2012
'Εκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο, 2012