Επίσκεψη του στρατού στο Μουσείο Παπαγιάννη
Επισκέπτες στο Μουσείο Παπαγιάννη
Επισκέπτες στο Μουσείο Παπαγιάννη
Επισκέπτες στο Μουσείο Παπαγιάννη
Επισκέπτες στο Μουσείο Παπαγιάννη
Επίσκεψη του Επιμελητηρίου Εικαστικών  Τεχνών Ελλάδος
Επίσκεψη του Επιμελητηρίου Εικαστικών  Τεχνών Ελλάδος
Επίσκεψη του Επιμελητηρίου Εικαστικών  Τεχνών Ελλάδος
Επίσκεψη του Επιμελητηρίου Εικαστικών  Τεχνών Ελλάδος