Έργο στο Σικάγο, ΗΠΑ (σχέδιο, μακέτα)

Έργο στο Σικάγο, ΗΠΑ (σχέδιο, μακέτα)

Έργο στο Σικάγο, ΗΠΑ (σχέδιο, μακέτα)