Συμπόσιο Γλυπτικής στην Νομαρχία Πειραιά, 2006

Συμπόσιο Γλυπτικής στην Νομαρχία Πειραιά, 2006

Συμπόσιο Γλυπτικής στην Νομαρχία Πειραιά, 2006
Υλικό: Σίδερο
Διαστάσεις: 4,5 x 3,5 x 2,5 m