Έκθεση στα Ιωάννινα, 2007

Έκθεση στα Ιωάννινα, 2007

Ανακυκλώσιμα υλικά και αποκαείδια απο το Πολυτεχνείο.