Έργα από τα αποκαείδια του Πολυτεχνείου, 1994-2000