Συμπόσιο Γλυπτικής στην Κόνιτσα, 1995

Συμπόσιο Γλυπτικής στην Κόνιτσα, 1995

Τίτλος: Σφυρί Μάστορα Ηπειρώτη
Υλικό: Πέτρα Δεματίου
Διαστάσεις: 3,5 x 0,5 x 0,4 m