Συμπόσιο Γλυπτικής στη Θάσο, 1993

Συμπόσιο Γλυπτικής στη Θάσο, 1993

Τίτλος: Τάφος Ανωνύμων Λατόμων
Υλικό: Μάρμαρο Θάσου
Διαστάσεις: 4 x 3 x 1 m