Συμπόσιο Γλυπτικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 1996

Συμπόσιο Γλυπτικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 1996

Τίτλος: Εμβληματικό γλυπτό Πανεπιστημίου Πατρών
Υλικό: Τσιμέντο, Μάρμαρο Πεντέλης
Διαστάσεις: 10 x 5 x 4 m