Συμπόσιο Γλυπτικής στη Λεμεσό, 1999

Συμπόσιο Γλυπτικής στη Λεμεσό, 1999

Τίτλος: Ζευγάρι
Υλικό: Πέτρα Λεμεσού
Διαστάσεις: 4 x 1,2 x 1 m