Συμπόσιο Γλυπτικής στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, 2004