'Εκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο, 2012

'Εκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο, 2012

'Εκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο, 2012