Έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, 2012

Έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, 2012

Τα Φαντάσματα μου, Έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, 2012