Επίσκεψη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος