Παναγιώτης Κουκόπουλος, Λαϊκός Φιλόσοφος

Παναγιώτης Κουκόπουλος, Λαϊκός Φιλόσοφος

Μουσείο Παπαγιάννη, Ελληνικό Ιωαννίνων
Υλικό: Κεραμικό
Διαστάσεις: Φυσικό μέγεθος