Γιώργιος Σεφέρης

Γιώργιος Σεφέρης

Μουσείο Παπαγιάννη, Ελληνικό Ιωαννίνων
Αντίγραφο από ορυχάκλεινη προτομή στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα
Υλικό: Κεραμικό
Διαστάσεις: Φυσικό μέγεθος