Άρης Λιάκος, Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Άρης Λιάκος, Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μουσείο Παπαγιάννη, Ελληνικό Ιωαννίνων
Υλικό: Κεραμικό
Διαστάσεις: Φυσικό μέγεθος