Πολυεστερικά

Πολυεστερικά

Τίτλος: Κόσμος
Έτος: 1985 - 1989
Υλικό: Πολυετέρας, Σίδερο, Αδρανή Υλικά
Διαστάσεις: Από 3 έως 3,5 m ύψος