Μνημείο για τον Ανώνυμο Δάσκαλο

Μνημείο για τον Ανώνυμο Δάσκαλο

Μάρμαρο, Ορύχαλκος
Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων
3,5 x 2,5 x 0,4 m