Δημήτρης Κόλιας

Δημήτρης Κόλιας

Μουσείο Παπαγιάννη, Ελληνικό Ιωαννίνων
Υλικό: Κεραμικό
Διαστάσεις: Φυσικό μέγεθος