Ανδριάντας Ν. Πλαστήρα, 1978

Ανδριάντας Ν. Πλαστήρα, 1978

Ν. Ερυθραία Αττικής
Διαστάσεις: 2,2 x 0,6 x 0,45 m