Παρουσίαση έργων σε μορφή PowerPoint

Λήψη του αρχείου σε μορφή .ppt από το SlideShare
(απαιτείται δημιουργία λογαριασμού)