Σύνθεση

Σύνθεση

Έργο του Χρήστου Ριγανά για το Συμπόσιο Γλυπτικής στο Ελληνικό Ιωαννίνων το 2011.