Εικονοστάσι

Εικονοστάσι

Έργο του Βασίλη Βασίλη για το Συμπόσιο Γλυπτικής στο Ελληνικό Ιωαννίνων το 2011.