Εμβληματικό γλυπτό Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εμβληματικό γλυπτό Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τοποθεσία: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ύψος: 11 m