Μνημείο για τα θύματα του Πολυτεχνείου, 1986

Μνημείο για τα θύματα του Πολυτεχνείου, 1986

Τοποθεσία: Ιωάννινα