Ανδριάντας Ελευθερίου Βενιζέλου, 1985

Ανδριάντας Ελευθερίου Βενιζέλου, 1985

Κεντρική Πλατεία Ιωαννίνων
Υλικό: Ορύχαλκος
Διαστάσεις: 3,5 x 1,5 x 1 m